KEZDŐOLDAL

Kezdőoldal


A „Segítő kezek” Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány közhasznú szervezetként 2011 októberében került bejegyzésre a Somogy Megyei Bíróságon, azóta lát el a Balaton déli partján hét településen az idősgondozáson belül házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat.

Szolgáltatásunkkal a szociálisan rászoruló, idős, elesett embereknek kívánunk támogatást nyújtani, fizikai, mentális, szociális szükségletei kielégítésében, segíteni saját otthonukban és lakókörnyezetükben életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően, meglévő képességeik fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.

Ellátási területünk jelenleg: Ádánd, Siójut, Balatonszabadi, Siófok,  Zamárdi, Balatonlelle, Balatonboglár.

A házi segítségnyújtást a felsorolt településeken bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók, vagy a rászorulók törvényes képviselői igényelhetik telefonon vagy személyesen a Zamárdi, Petőfi út 1. szám alatt található irodában.

Intézményvezető elérhetősége: 30/546-2913

A kapcsolatfelvételt követően a házi segítségnyújtást „Kérelem” illetve annak melléklete az „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás” nyomtatványok kitöltésével, benyújtása lehet kérelmezni Alapítványunknál. (Kérelem nyomtatvány és melléklete megtalálható a „Nyomtatványok” menüpont alatt.)

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a kérelmező gondozási szükségletet. A benyújtott kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, az erre kijelölt, miniszteri rendeletben meghatározott „Értékelő adatlap” használatával, az igénylő orvosának közreműködésével. A gondozási szükséglet vizsgálat keretében meg kell állapítani, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtása indokolt.

A gondozási szükséglet vizsgálatát követően, annak eredménye szerint az intézményvezető a kérelmezővel illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt szociális segítés vagy személyi gondozás tevékenységek nyújtására.

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes.

Az ellátás megszűnik:

  • határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával
  • az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésével
  • az Ellátott halálával
  • a megállapodás felmondásával.

A megállapodást az ellátott vagy törvényes képviselője indoklás nélkül felmondhatja.

Hozzászólások lezárva.